Jak funguje hybridní fotovoltaická elektrárna

Je jediným typem fotovoltaické elektrárny, na který lze získat dotaci z programu Nová zelená úsporám – a díky tomu je v současné době také nejčastěji instalovaným typem fotovoltaiky v České republice. Řeč je o hybridní fotovoltaické elektrárně.

Jak se odlišuje od jiných typů elektráren?

V dřívějších dobách si lidé nejčastěji pořizovali síťové (on-grid) fotovoltaické elektrárny. Jak jejich název napovídá, tyto elektrárny byly napojené na veřejnou elektrickou síť, kam automaticky prodávaly veškerou vyrobenou elektřinu za výhodnou výkupní cenu, a elektřinu ke spotřebě opět z veřejné sítě nakupovaly zpět. S výrazným snížením dotované výkupní ceny však opadl i zájem o tento typ fotovoltaických elektráren.

Opačným typem jsou pak ostrovní (off-grid) fotovoltaické elektrárny. Ty naopak nejsou připojené do sítě vůbec, což znamená, že domácnosti jsou s nimi zcela energeticky soběstačné. Elektřina, kterou vyrobí fotovoltaické panely a která není ihned spotřebována, putuje do akumulační baterie, kde se uchová pro pozdější spotřebu. Problém ovšem nastává ve chvíli, kdy ani elektřina z baterie nestačí k pokrytí energetických potřeb – proto jsou ostrovní systémy často vybaveny záložním zdrojem (například dieselovým agregátem), nebo jsou navrženy s extra velkou kapacitu baterií, aby k této situaci nemohlo tak snadno dojít.

Hybridní fotovoltaická elektrárna pak kombinuje výhody obou zmíněných typů – stejně jako síťová elektrárna umožňuje čerpat elektřínu ze sítě, čímž je zajištěna stabilita v dodávkách elektřiny a nemůže dojít k jejímu výpadku. Zároveň však je, stejně jako u ostrovních elektráren, kladen důraz na soběstačnost a spotřebu energie z vlastních fotovoltaických panelů díky kombinaci s akumulační baterií

Hybridní fotovoltaická elektrárna má celou řadu výhod

Můžeme tedy říci, že připojení do veřejné sítě je určitou pojistkou pro dny, kdy nesvítí slunce a sluneční elektřiny se nevyrobí dostatek. Hybridní fotovoltaický systém tak bez problémů funguje po celý rok bez ohledu na počasí.

V hybridním režimu lze ze sítě pouze čerpat – nikoliv do sítě elektřinu dodávat. Takové nastavení zároveň snižuje byrokratické nároky na instalaci elektrárny, protože se majitel elektrárny nestává výrobcem elektřiny a tím pádem není třeba žádat o povolení úřadů k prodeji elektřiny do sítě. Nehledě na to, že výkupní cena není příliš výhodná (pohybuje se většinou mezi 0,50 Kč/kWh a 1,00 Kč/kWh), a proto se více vyplatí vyrobenou elektřinu spotřebovat než ji prodávat.

Přepínání mezi zdroji energie zajišťuje hybridní střídač. V případě, že se vybije baterie, střídač automaticky zajistí čerpání elektřiny z veřejné sítě. 

Kromě střídače je další důležitou součástí hybridních elektráren akumulační baterie. Právě její kapacita určí, jak často bude třeba čerpat energii ze sítě a jakou část spotřeby pokryje elektřina z fotovoltaických panelů. Výběr baterie pro fotovoltaiku se proto vyplatí nepodcenit. Například i proto, že odběr elektřiny z baterie je kritériem pro udělení dotace – podmínkou je spotřebovat alespoň 70 % vyrobené energie z FVE v rámci dané domácnosti.

Instalaci je lepší nechat profesionálům

Další podmínkou pro udělení dotace pak je instalace hybridní elektrárny odbornou firmou. Takový postup je výhodný i pro koncové zákazníky – kromě samotné instalace za ně totiž v Genius FVE zařídíme i schválení dotace, veškerou administrativu i související práce, například úpravu elektrických rozvodů v domě.

Nejen díky dotacím jsou hybridní fotovoltaické elektrárny čím dál oblíbenější. Pokud nad nimi přemýšlíte i vy, neváhejte nás kontaktovat. Nezávazně a zdarma pro vás připravíme kalkulaci a zodpovíme veškeré otázky, které budete v souvislosti s přechodem na solární energii mít.

Nezávazná poptávka

Rádi byste se dozvěděli více o našem řešení a co můžeme nabídnout zrovna Vám? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže nebo nám zavolejte a domluvíme se na schůzce. Budeme se těšit.