Pojištění FVE: proč na něj nezapomínat

Investice do domácí fotovoltaické elektrárny se běžně vyšplhá na stovky tisíc. Dává proto smysl přemýšlet o pojištění, které pokryje náklady v případě jejího poškození – ať už do elektrárny uhodí blesk, poničí ji kroupy nebo se stane terčem vandalů.

Domácí FVE pojistěte společně s domem

České pojišťovny běžně nabízejí pojištění domu neboli stavby. Pod toto pojištění spadají i všechny stavební součásti domu (takzvané “zvláštní zařízení”), například tepelné čerpadlo nebo solární panely, i vedlejší stavby jako je garáž nebo bazén. Zvláštní zařízení ani vedlejší stavby většinou nejde pojistit samostatně, ale pouze jako součást pojištění domu.

Způsob sjednání a pojistné podmínky se mezi pojišťovnami liší. U některých pojišťoven je FVE součástí pojištění domu automaticky, a není třeba existenci FVE specificky uvádět. Podmínkou je pouze to, aby pojistná částka odpovídala hodnotě domu včetně FVE.

U jiných pojišťoven se kvůli FVE sice nemění cena pojištění, ale je nutné do smlouvy zanést údaje o elektrárně, například o výkonu nebo počtu panelů.

A některé pojišťovny si za pojištění FVE účtují poplatek navíc (většinou v řádu stokorun za rok), o který se navýší celková cena za pojištění stavby.

Nejlepším řešením tedy je obrátit se přímo na pojišťovnu, u které je pojištěný dům, a postupovat podle směrnic konkrétní pojišťovny.

Pozor na pojistnou částku a revizi

Často se zapomíná na to, že instalace solární elektrárny navýší hodnotu domu, a proto je potřeba aktualizovat pojistnou smlouvu a navýšit pojistnou částku. To je částka, která představuje aktuální hodnotu nemovitosti a na kterou je dům pojištěn. Pokud by náklady na pořízení FVE v budoucnu klesly, pojišťovna vyplatí majiteli pouze takovou částku, která mu umožní vystavět novou elektrárnu ve stejném rozsahu.

Pozor je třeba dávat také na odpovídající revizi. Bez platné revizní zprávy může pojišťovna zamítnout plnění.

Blesky, kroupy i vichřice. Panelům škodí hlavně živly

Podle dat českých pojišťoven jsou nejčastější příčinou pojistné události u FVE přírodní živly, zejména úder blesku, kroupy a pád předmětů na střechu při vichřici. Naopak pojistné události způsobené lidským faktorem, například krádeže, jsou na ústupu. To je pravděpodobně způsobeno klesající cenou panelů, které jsou tak pro lupiče méně atraktivní než dříve.

Pojišťovny nabízí krytí rizik i ušlého zisku

Pojištění běžně obsahuje krytí všech představitelných rizik, jako je například požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, zemětřesení, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, vodovodní škoda, kouř, nadzvuková vlna, sesouvání půdy a lavin, náraz vozidla, zkrat a přepětí na elektromotorech, odcizení a vandalismus.

Kromě toho je také možné sjednat pojištění ušlého zisku kvůli přerušení provozu FVE. To se vyplatí zejména u větších elektráren, které jsou spíše než k vlastní spotřebě určené k prodeji elektřiny do sítě, a pro které může čekání na opravu či nové díly v řádu týdnů až měsíců představovat citelnou ztrátu.

Podmínky pojišťoven se budou zpřísňovat

Pro uzavření pojištění či vyplacení pojistného plnění si české pojišťovny kladou řadu podmínek, například zmíněnou revizi nebo existenci hromosvodu na domě. Přesné podmínky závisí na konkrétní pojišťovně, a proto se určitě vyplatí dokumentaci k pojistné smlouvě podrobně nastudovat.

Podle vývoje v západních zemích je ale nasnadě, že se podmínky pojišťoven pro pojišťování FVE budou dále zpřísňovat. V USA nebo v západní Evropě pojišťovny již nyní u FVE vyžadují celou řadu parametrů, například možnost odpojení jednotlivých panelů elektrárny nebo omezení maximálního napětí FVE na 30 až 35 V. Důvodem je snaha předcházet pojistným událostem, například požárům způsobeným neodbornou instalací.

V budoucnu tak z pohledu pojištění nebude jiné cesty než cesty odborné instalace s platnou revizí a z komponentů s příslušnými atesty, splňující všechna kritéria pojišťoven. Pokud takovou montáž fotovoltaické elektrárny pro váš rodinný dům nyní zvažujete, neváhejte nás kontaktovat.

Nezávazná poptávka

Rádi byste se dozvěděli více o našem řešení a co můžeme nabídnout zrovna Vám? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže nebo nám zavolejte a domluvíme se na schůzce. Budeme se těšit.