Rozšíření FVE: jaké jsou možnosti a na co si dát pozor

Fotovoltaické elektrárny se v Česku instalují celou řadu let. Starší instalace tak již mohou přestat svým majitelům vyhovovat – ať už z pohledu nedostatečného výkonu nebo zastaralých technologií. Úpravy fotovoltaických elektráren však nejsou tak snadné, jak by se mohlo zdát. Do procesu totiž vstupují nejen technická omezení, ale například i podmínky dříve udělených dotací nebo (v některých případech) nutnost znovu si opatřit potřebná povolení.

Existuje hned několik variant rozšíření FVE, nad kterými mohou jejich majitelé přemýšlet:

  • Doplnění akumulační baterie ke stávající FVE, která nyní baterii neobsahuje
  • Přidání nových panelů k těm stávajícím
  • Rozšíření kapacity baterie u stávající elektrárny

Ve všech případech je však třeba počítat s tím, že na rozšiřování a úpravy stávajících fotovoltaických elektráren nelze získat dotaci z programu Nová zelená úsporám. Dotace vypsané pro roky 2021 až 2030 jsou vyhrazeny pouze pro nové instalace.

Také se vyplatí ověřit si, jaké jsou podmínky záruky u stávající elektrárny. V mnoha případech totiž záruka na dílo i jednotlivé komponenty zaniká, pokud rozšíření provede jiná firma než ta, která elektrárnu původně instalovala.

Varianta 1: Rozšíření stávající FVE o baterii

Zejména v minulosti se instalovaly fotovoltaické elektrárny, které elektřinu z panelů okamžitě spotřebovaly a neuměly řešit její uchování na později. Doplnění fotovoltaiky o baterii je tak logickým krokem, který řada majitelů těchto elektráren zvažuje.

Kromě samotné baterie je pro takovou úpravu nutností pořízení hybridního měniče. Ten reguluje tok elektřiny z různých zdrojů, například z baterie nebo z fotovoltaických panelů, tak aby byla energie vyráběna a spotřebovávána co nejefektivněji.

Doplnění baterie bývá často spojeno s další modernizací systému, například navýšením počtu fotovoltaických panelů.

Varianta 2: Navýšení výkonu FVE přidáním nových panelů

Pokud výkon elektrárny přestal stačit potřebám domácnosti, nabízí se myšlenka přidání nových panelů a navýšení výkonu FVE. Změna výkonu je však zásadním zásahem do fotovoltaického systému a proto vyžaduje přepracování projektové dokumentace. Je také nutné zamyslet se nad řadou otázek. Bude vyššímu výkonu stačit stávající střídač? (Střídače mají určené maximální limity.) Bude třeba vyšší kapacita baterie? Je na střeše volné místo, kam lze panely umístit? Bude nutná výměna elektroměru?

Rozsah nutných úprav závisí také na tom, zda je původní systém jednofázový nebo třífázový. Pokud je totiž jednofázový, musely by se pro přechod na třífázový systém měnit veškeré součásti kromě střešních panelů. Třífázový systém se doporučuje pro elektrárny s výkonem nad 4 kW, tedy pro většinu současných elektráren.

Co se týče panelů samotných, nejlepší variantou je použít stejné panely, které na střeše již instalované jsou. Pokud se již nevyrábí, tak alespoň panely stejného typu a parametrů.

Při navýšení výkonu elektrárny je nutné znovu zpracovat energetický posudek od Státního fondu životního prostředí. Bez hotového posudku nemohou práce na úpravách ani začít. Dále je také potřeba vyřídit nové povolení od distributora k připojení do sítě a nechat si zhotovit novou revizní zprávu od revizního technika.

Pokud na elektrárnu byla v minulosti čerpána dotace, je nutné dodržet podmínky platné v době čerpání. Splnění podmínek je žadatel povinen doložit – například to, že i po navýšení výkonu bude v rámci domácnosti spotřebováno alespoň 70 % výkonu elektrárny. Nové dotace (na období 2021 – 2030) již tuto podmínku neobsahují, je ale nutné splnit podmínky z doby čerpání dotace.

Varianta 3: Navýšení kapacity baterie přidáním nových článků

Některým majitelům elektráren může přestat stačit kapacita baterie, a tak začnou přemýšlet o přidání dalších článků do bateriového úložiště. V praxi se však tato varianta nedoporučuje. Používáním se totiž mění vlastnosti baterií (například vnitřní napětí), takže původní baterie mají jiné vlastnosti než nové. Výrobci proto radí vždy instalovat baterie stejného typu, stejné šarže a zapojené ve stejný čas.

Jedinou možností, jak navýšit kapacitu baterie, je proto pořídit novou baterii s vyšší kapacitou.

Pro výpočet vhodné kapacity se také hodí vědět, že kapacita baterií může činit maximálně dvojnásobek výkonu elektrárny.

Zásahy do fotovoltaiky se vyplatí přenechat odborníkům

Ať už zvažujete jakoukoliv variantu rozšíření FVE, vždy je lepší přenechat ji odborníkům s dlouholetou praxí. Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže a rádi se vám budeme věnovat.

Nezávazná poptávka

Rádi byste se dozvěděli více o našem řešení a co můžeme nabídnout zrovna Vám? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže nebo nám zavolejte a domluvíme se na schůzce. Budeme se těšit.