Výkup elektřiny z fotovoltaiky bez licence [srovnání nabídek]

Zejména v letních měsících se může stát, že fotovoltaika pokryje celou spotřebu domu, nabije akumulační baterii a stále generuje další elektřinu – tedy vytváří takzvané přebytky. Tyto přebytky pak odtečou zdarma zpět do sítě. 

Pokud majitelé fotovoltaiky nechtějí posílat elektřinu svému dodavateli zdarma, mají v podstatě dvě možnosti. Buď zažádat o virtuální baterii nebo podepsat smlouvu o výkupu elektřiny. Každá z těchto variant funguje na jiném principu.

Virtuální baterie vs. výkup přebytků z fotovoltaiky

Virtuální baterie, jak už její název napovídá, není skutečnou baterií. Můžeme si ji představit jako pomyslný sklad, do kterého se uloží veškerá elektřina, kterou v daný okamžik nespotřebujeme. Pokud pak potřebujeme ze sítě čerpat, z tohoto “skladu” si elektřinu zase odebereme zpět. Většinou se virtuální baterie nabíjí v létě a čerpá se z ní v zimě. 

Jakkoliv výhodně tento systém zní, háček je v tom, že čerpání z virtuální baterie není zdarma. Respektive zdarma získáme jen silovou část elektřiny, ale všechny ostatní poplatky (náklady na distribuci, DPH a další daně a poplatky) se musí uhradit. K tomu si dodavatelé většinou účtují měsíční poplatek za využívání virtuální baterie.

Oproti tomu výkup přebytků z fotovoltaiky funguje jednoduše jako výkup – za elektřinu, kterou vyrobíme navíc a pošleme do sítě, nám dodavatel zaplatí. Výkupní ceny mohou být stanovené fixně pro celou dobu trvání smlouvy nebo se použijí aktuální tržní ceny elektřiny.

Výkup přebytků z mikrozdrojů bez licence

My se nyní podíváme blíže právě na výkup elektřiny a na podmínky, které pro něj nabízí jednotliví dodavatelé na českém trhu. 

Zaměříme se výhradně na výkup z mikrozdrojů, což jsou fotovoltaiky v rodinných domech do výkonu 10 kWp. Pro prodej elektřiny v tomto případě není třeba licence (prodej elektřiny z fotovoltaik o vyšším výkonu je již považován za podnikání, pro které je nutné získat licenci). Pokud příjem z prodeje přebytků nepřesáhne 30 000 Kč za rok, je dokonce osvobozen od daně z příjmu.

Jaké jsou tedy podmínky pro výkup u jednotlivých dodavatelů elektřiny?

Výkup elektřiny z fotovoltaiky od ČEZ

ČEZ veškeré aktivity ohledně obnovitelných zdrojů energie soustředí v nově založené společnosti ČEZ ESCO. Přes tuto společnosti probíhá i výkup elektřiny z fotovoltaiky.

Elektřinu ČEZ vykupuje pouze od zákazníků, kterým ji zároveň i dodává (je tedy nutné mít uzavřenou smlouvu na odběr elektřiny). 

Další informace: https://www.cezesco.cz/cs/produkty/vykup-elektriny-z-decentralnich-zdroju

Výkup elektřiny z fotovoltaiky od E.ON

E.ON patří mezi největší společnosti na trhu, momentálně vykupuje elektřinu z více než 900 fotovoltaických elektráren. 

Smlouvy pro výkup a pro odběr elektřiny jsou oddělené a vzájemně nezávislé. Vyúčtování probíhá jednou ročně a účet lze spravovat v online zákaznickém portálu.

Další informace: https://www.eon.cz/vyrobci-elektriny/vykup-elektriny/

Výkup elektřiny z fotovoltaiky od Pražské Plynárenské

Fixní ceny pro výkup elektřiny nabízí i Pražská Plynárenská. Není podmínkou být zároveň odběratelem elektřiny od Ppas, odběratelé však mají nárok na výhodnější výkupní cenu.

Další informace: https://ppas.cz/vykup-elektriny

Výkup elektřiny z fotovoltaiky od Entri

Entri je nově založenou společností, která se zaměřuje na výkup energie z obnovitelných zdrojů. Nabízí smlouvy s fixní cenou nebo aktuální tržní cenou podle preferencí zákazníka.

Další informace: https://www.entri.cz/vykup-vyrobene-elektriny/

Výkup elektřiny z fotovoltaiky od bezDodavatele

Společnost bezDodavatele funguje na principu aktuálních tržních cen. Ty používá jak pro výkup, tak i pro dodávky elektřiny (všichni zákazníci, od kterých bezDodavatele elektřinu vykupuje, musí být zároveň i odběrateli).

Další informace: https://www.bezdodavatele.cz/vykup/

Výkup elektřiny z fotovoltaiky od Nano Green

Další společností, která využívá aktuálních tržních cen, je firma Nano Green. Na rozdíl od bezDodavatele však nabízí svým zákazníkům více možností. Elektřinu od Nano Green tak lze buď jen odebírat, jen prodávat nebo odebírat a prodávat zároveň.

Další informace: https://www.nanogreen.cz/pro-domacnost

Výkup elektřiny z fotovoltaiky od TEDOM energie

TEDOM energie nabízí výkup z fotovoltaiky pod názvem T-Výkup. Probíhá vždy za aktuální tržní ceny a je nutné být zároveň i odběratelem. Smlouva k výkupu se podepisuje pouze jako dodatek ke smlouvě o odběru, přičemž výkup i odběr budou poté uvedeny dohromady na jedné faktuře.

Další informace: https://tedomenergie.cz/vykup-elektriny/

Výkup elektřiny z fotovoltaiky od Centropol Energy

Centropol Energy vykupuje elektřinu z FVE a podmínkou je být zároveň i odběratelem energie. Vyúčtování probíhá 1x ročně a účet lze spravovat skrze online samoobsluhu.

Další informace: https://www.centropol.cz/vykup-elektriny-z-mikrozdroju/ 

Výkup elektřiny z fotovoltaiky od PRE

PRE nabízí vlastní produkt pro mikrozdroje pod názvem PRE PROUD SOLAR. Nejedná se vyloženě o výkup elektřiny, ale princip je podobný. Namísto vyplacení částky za dodané přebytky PRE poskytuje slevu na odebranou elektřinu. Logicky je tak třeba elektřinu od PRE zároveň i odebírat.  

Další informace: https://www.pre.cz/cs/domacnosti/elektrina/pre-proud-solar/

 

Závěrem tedy je velké množství možností pro prodej nespotřebované elektřiny z fotovoltaiky.

Pokud pořízení domácí fotovoltaiky teprve zvažujete, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře níže. Zajišťujeme montáže fotovoltaiky na klíč včetně veškerých souvisejících prací – zařídíme dotaci z programu Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám light, fotovoltaickou elektrárnu navrhneme a nainstalujeme a dodáme potřebné revize. Věnujeme se také rozšiřování a úpravám stávajících FVE.

Leave a Comment

Nezávazná poptávka

Rádi byste se dozvěděli více o našem řešení a co můžeme nabídnout zrovna Vám? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže nebo nám zavolejte a domluvíme se na schůzce. Budeme se těšit.